Bardzo dobre świadectwo!

Świadectwo ukończenia Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia przez Natalię Krasińską (po mężu Laska) za rok szkolny 1938/1939 – uczęszczała do klasy czwartej. Ze wszystkich przedmiotów Natalia otrzymała ocenę Bardzo dobrą....

Czytaj dalej