Kategorie:

Bardzo dobre świadectwo!

Avatar
Opublikowane przez Krzysztof Kot

Świadectwo ukończenia Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia przez Natalię Krasińską (po mężu Laska) za rok szkolny 1938/1939 – uczęszczała do klasy czwartej. Ze wszystkich przedmiotów Natalia otrzymała ocenę Bardzo dobrą. Na 19 opuszczonych dni szkolnych, tylko 3 były nieusprawiedliwione. Oczywiście otrzymała promocję do klasy piątej… ale wszystko przerwał wybuch II Wojny Światowej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *