Kategorie:

Najstarszy z rodu Krasińskich vel Kraszczeńskich

Avatar
Opublikowane przez Krzysztof Kot

Wszystko dzieje się w parafii Górzno w pow. garwolińskim. Na początku muszę wytłumaczyć, kiedy Kraszczeńscy stali się Krasińskimi. Otóż zmiana nazwiska nastąpiło w aktach na przełomie wieku XVIII i XIX. Co było przyczyną takiej zmiany – pewnie już się nie dowiemy – ja sobie to tłumaczę uproszczeniem wymowy.

Rok pański 1769 miesiąc styczeń. Górzno Gabriel i Magdalena dnia 15 stycznia. Ja tenże zatwierdziłem i pobłogosławiłem małżeństwu między pracowitymi Gabrielem Kraszczeńskim z dworu MM (przyp. tł. jaśnie wielmożnych państwa) Pniewskich i Magdaleną Frycówną z Mierżączki obojgiem pełnoletnich (przyp. tł. w praktyce słowem „adolenscens” określano panny i kawalerów dojrzałych – stanu wolnego) żadnych przeszkód nie znalazłszy, poprzedziwszy według zwyczaju zapowiedziami. Świadkowie Andrzej Fryc, Sebastian Fryc i wielu innych z dworu.

Par. Górzno – Akt ślubu Gabriela Kraszczeńskiego i Magdaleny Fryc – 15 stycznia 1769 r.

Gabriel jest najstarszym moim przodkiem z rodu Krasińskich vel. Kraszczeńskich – pra(5x)dziadek. Z aktu ślubu dowiaduje się, że pochodził z dworu Pniewskich1. Magdalena z d. Fryc pochodziła z Mierżączki2. Świadkami na ślubie byli: Andrzej i Sebastian Frycowie – zapewne rodzina Magdaleny, oraz inni z dworu Pniewskich, skąd pochodził Gabriel. Małżonkowie Krasińscy vel Kraszczeńscy po ślubie mieszkali na Mierżączce i tam 24 września 1769 roku przychodzi na świat ich syn Michał (mój pra(4x)dziadek).

Mierżączka, Michał 24 września Ja, jak wyżej, ochrzciłem Michała uczciwych Gabriela Kraszczeńskiego i Magdaleny Frycówny. Chrzestni pracowici Paweł Wysocki i Marianna Wyrzykowska.

Par. Górzno – Aktu urodzenie Michała Krasińskiego vel Kraszczeńskiego – 24 września 1769 r.

Z indeksów śp. Stanisława Pieniążka udało mi się ustalić pozostałe rodzeństwo Michała. Eleonora ur. 21 lutego 1772 r., Gabriel ur. 18 marca 1775 r., Justyna ur. ok. 1783, zmarła 26 października 1787 r., Klara ur. 9 sierpnia 1791 r. i Elżbieta ur. ok. 1794 r., zmarła 3 września 1795 r.

Gabriel Krasiński vel Kraszczeński umiera w Reducinie w domu pod numerem 8. w wieku 70 lat 20 października 1807 r. W domu tym mieszkał Michał – jego syn – z rodziną. Ale z tego aktu zgonu mogę ustalić przybliżoną datę urodzenia Gabriela – 1737 r. Kiedy zmarła Magdalena Krasińska vel Kraszczeńska z d. Fryc, nie dało mi się ustalić, ale pewne jest, że ok. 1794 jeszcze żyła, bo wtedy rodzi się jej córka Elżbieta.

Pra(6x)dziadkowie

Rodziców Gabriela nie udało mi się ustalić, ale dotarłem do rodziców Magdaleny – byli nimi Kazimierz Fryc i Marianna z d. Nadstawna. Są to moi pra(6x)dziadkowie. Ślub brali w Górznie 14 lutego 1745 r. Kazimierz ur. ok. 1719 r., umiera 14 kwietnia 1793 r., a jego żona Marianna ur. 21 listopada 1723 r., umiera 12 czerwca 1780 r.

  1. Pniewscy byli właścicielami majątku w Kobylej Woli. ↩︎
  2. Mierżączka należała wtedy do majątku Górzno Wyższe, które należało do Żebrowskich. ↩︎

Jeden komentarz do “Najstarszy z rodu Krasińskich vel Kraszczeńskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *