Kategorie:

Sam proboszcz udzielał ślubu

Michał Krasiński z Mierżączki 23 stycznia 1911 roku w kościele garwolińskim poślubił Annę Kalinowską z Czyszkowa. Co ciekawe ślubu nie udzielał wikariusz, a sam proboszcz ks. Józef Okniński. Młodzi zawarli umowę przedślubną, spisaną i rejenta Eustachego Egiersdorfa w Garwolinie 6 dni przed ślubem. Po ślubie młodzi zamieszkali w Mierżączce i tam rodziły się ich dzieci.

1911/8 Czyszków

Działo się w mieście Garwolin 10/23 stycznia 1911 roku o godzinie trzeciej po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Onufrego Króla l. 30, wyrobnika z Czyszkowa oraz Stanisława Grzegrzółki l. 40, rolnika z Wilkowyi, został zawarty tego dnia religijny związek małżeński między Michałem Krasińskim, kawalerem l. 22, synem zmarłego już Andrzeja Krasińskiego i żyjącej jego żony Marianny z domu Chojeckiej, urodzonym we wsi Mierżączka parafii Górzno i tam też zamieszkałym przy matce na gospodarce, a Anną Kalinowską, panną l. 18, córką Adama i Józefy z domu Zięcina, małżonków Kalinowskich, rolników, urodzoną w Czyszkowie i tam też zamieszkałą przy rodzicach. Zawarcie tego związku poprzedzały trzykrotne ogłoszenia 1, 8, 15 stycznia tego roku według nowego porządku w tutejszym kościele parafialnym i kościele w Górznie, co wynika z dołączonego do księgi-duplikatu dokumentu. Związkowi pobłogosławił ks. Okniński, niżej podpisany. Zgoda co do zawarcia związku małżeńskiego przez córkę została wyrażona przez rodziców ustnie. Umowę przedmałżeńską nr 11 młodzi zawarli przed tutejszym notariuszem Egiersdorfem 3/16 stycznia tego roku. Akt niniejszy nowożeńcom i świadkom jako niepiśmiennym został odczytany, przez nas wyłącznie podpisany. Proboszcz Parafii w Garwolinie Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. Józef Okniński

Parafia Garwolin – akt małżeństwa Anny Kalinowskiej i Michała Krasińskiego
Anna z d. Kalinowska i Michał Krasiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *